SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 219 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5865 คน
96957 คน
1059534 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

Aldrovanda

 |     Attracting and capturing prey

|   Cultivation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

        

          Aldrovanda เดิมชื่อ "Aldrovandia" แต่มีการสะกดผิดและใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ Alarovanda   เป็นต้นไม้กินเนื้อและแมลงอีกสกุลหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ จัดอยู่ใน family Droseraceae ซึ่งมีเหลือยู่เพียงชนิดเดียวในสกุลนี้ คือ Aldrovanda vesiculosa

          Aldrovanda เป็นไม้ดอก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ที่มีรูปร่างเป็นก้านยาวประมาณ 6-11 ซม. ลอยอยู่ใต้น้ำ มีใบและกับดักเป็นวงลักษณะเหมือนกงจักร หรือระหัดวิดน้ำ วงละ 5 - 9 อัน เชื่อมต่อกับก้านต่อกันเป็นพวงเป็นแถวคล้ายสาหร่าย  จึงมีชื่อเรียกสามัญว่า "Weterwheel โดยบริเวณปลายใบต่างละอันจะมีกับดักแมลง ขนาด 2-3 มม. มีลักษณะเป็นพูคล้ายกาบหอยเล็กๆ สองอันพับเข้าหากันโดยจะมีขนจำนวนมากภายในพู ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกรับการกระตุ้นจากสิ่งที่เข้ามาสัมผัส รูปแบบการดักจับแมลงคล้ายกับกาบหอยแครง (Dionaea) แต่ละกับดักจะมีขนแข็งยาว 6-8 มม. สำหรับจับการเคลื่อนไหวรอบทิศทางระหว่าง 4-6 เส้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ กับดักเหล่านี้สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศอบอุ่น อุณหภูมิประมาณ 20 ํ C  และมีอัตราเร็วในการหุบจับแมลงภายใน 0.01-0.02 วินาที ซึ่งนับว่ากระทำได้รวดเร็วที่สุดของพืช แต่หากกับดักถูกแรงดันของน้ำสัมผัสกับกลไกทำให้กับดักปิดลงโดยไม่ใช่เหยื่อ  กับดักนั้นสามารถเปิดได้อีกภายใน 10-20 ชม. เมื่อกับดักสามารถจับเหยื่อได้แล้ว กับดักนั้นจะผลิตฟอสเฟต-เอมไซม์สำหรับย่อยเหยื่อต่อไป หลังจากนั้นประมาณวันถึงหนึ่งสัปดาห์กับดักอันนั้นก็จะเปิดออกอย่างหิวโหยและพร้อมที่จะล่าเหยื่อหลายต่อไป

      Aldrovanda มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางทั่วทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก แต่มันจะเติบโตอยู่ในพื้นที่จำกัด และบางครั้งมันมีความต้องการลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเฉพาะ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ Aldrovanda ตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในหลายๆ ประเทศ จากความแปลกของมันจึงมีผู้สนใจนำมาเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นิยมปลูกไม้ CP จำนวนมากทั้งบุคคลทั่วไปและนักพกฤษศาสตร์ที่นำมาวิจัยอีกด้วย ทำให้มีการปลูกเลี้ยงเพื่อการค้าหรือขาย Aldrovanda ได้รับความสนใจเพิ่งขึ้นในระยะเวลา๑๐ปีมานี้ และมีความก้าวหน้ามากขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงของมัน

Carnivorous Aldrovanda

             Aldrovanda vesiculosa เป็นพืชที่ชอบน้ำตื้นๆ และสะอาดมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ มีอุณหภูมิอบอุ่นและมีแสงสว่างน้อย มักพบขึ้นลอยอยู่ในน้ำปะปนกับพืชอื่นๆ เช่น กก อ้อ และต้นข้าว เป็นต้น

Carnivorous Aldrovanda

      Aldrovanda  vesiculosa  พบในแอฟริกาเขตร้อน (ในหนอง Okavango) บอสวานา, เอเซีย,ออสเตรเลีย และยุโรป สำหรับสถานที่ศึกษาและการเพาะเลี้ยงอยู่ในที่ทำการพืชสวน Ukraine,โปรแลนด์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเช็ค และออสเตรเลีย

      ส่วนประเทศที่มีการสูญพันธุ์แล้ว เช่น ประเทศบังคลาเทศ, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งครั้งหนึ่งเกือบจะสูญพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น แต่สามารถสงวนพันธุ์ไว้ได้ที่บ่อน้ำ Houzouji เมือง Hanyu

     สำหรับสาเหตุของการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วคือการทำลายถิ่นที่อยู่ของมัน และสภาพน้ำที่เสียจากการเกษตรและน้ำมือของมนุษย์

Carnivorous Aldrovanda

Carnivorous Aldrovanda

 
Carnivorous Aldrovanda
Carnivorous Aldrovanda
Carnivorous Aldrovanda
Aldrovanda เป็นพืชมีดอก จะมีดอกสีขาวขนาดเล็กเป็นดอกเดี่ยวๆ ก้านดอกสั้น เวลาบานจะโพล่ดอกขึ้นมาพ้นผิวน้ำ ดอกจะบานอยู่เป็นเวลาไม่นานประมาณชั่วโมงกว่าๆ หลังจากนั้นจะกลับไปอยู่ใต้น้ำเพื่อสร้างเมล็ด
Carnivorous Aldrovanda
Carnivorous Aldrovanda

 

ALDROVANDA

 

This genus includes only one species, Aldro­vanda vesiculosa L., the waterwheel plant. This is a small, free-floating, freshwater plant that, like the Venus fly trap, catches its prey using leaves that have been modified to become snap traps

Although this inconspicuous plant is actu­ally native to Europe and grows in Asia, Africa, and xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />xml:namespace prefix = st1 />Australia, it was discovered only toward the end of the seventeenth century, in India. It was then brought to England, where Leonard Plukenet (1642-1706) kept it in the exotic plant collections of Queen Mary II, describing it in his three-volume work Almagesti Botanici Mantissa as "lenticula palustris indica." In 1747, Gaetano Lorenzo Monti (1712-1797) also found specimens of the waterwheel plant in lakes near Bologna, Italy. He dedicated the ge­neric name to the Italian naturalist and physi­cian Ulisse Aldrovandi (1522-1605), who es­tablished Bologna's botanical garden. The genus was originally called "Aldrovandia," but this was changed to "Aldrovanda," presumably through a spelling mistake, and was adopted  as such by Linnaeus in 1753 (Lloyd 1942).

Distribution and Habitat

Aldrovanda has a wide distribution in Europe. Africa, Asia, and Australia. The species occu only sporadically throughout this area, how­ever. The distribution extends from France in the west to eastern Europe, Asia, and Austra­lia. The waterwheel plant is found as far north as Lithuania, and in the south it reaches the Tropic of Capricorn in Africa and Australia. Most of the European

 

Plant structure

xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> 

Stem: The stem is about 2.4-4.7 inches (6-12 centimeters) long, but much shorter or longer plants should be noted with little more than a small raising of the eyebrows.

A new whorl of five to nine leaves is produced every 0.25 inch (0.6 centimeter) or so. As new whorls form  at the stem tip, the stem disintegrates at the end, so  the total stem length stays the same.

 

Trap: The leaves have little flat petioles that widen from the stem to their ends. At the tip each petiole bears a clam-like trap and several long bristles

 

Size: The entire leaf (including petiole and trap) is about 0.4-0.6 inch (1-1.5 centimeters) long, so the diameter  of a shoot is about 0.8-1.2 inches (2-3 centimeters). The plant is about as large as your thumb! It grows rapidly, and in good conditions branches frequently. These branches eventually detach and become separate plants.

 

Flowers: Flowers are on short scapes that are borne slightly above the water surface.   In good conditions a flower bud will appear from the stem and rise from underwater into open air. The flower is about 8 mm wide and consists of five sepals that are fused at the base, four white petals, five stamens, and a fused superior ovary con­sisting of five carpels. The bud usually does not develop further, A seed capsule develops and ripens underwater.

 

Seeds: The fruits mature within a few weeks and yield  about one to seven seeds each. The seeds are black, glossy, and about 0.04-0.06 inch (1.1-1.5 millimeters) long. Germination is difficult and can take several months.

 

Proto-root: Students of botany know that the first structure to emerge from a seed is almost invariably the beginnings of a root system. In the case of Aldrovondo, the proto-root never grows more than 0.13 inch (3 millimeters) long. Aldrovondo's lifestyle as a rootless plant starts early!

 

Winter turions: Aldrovando's growth slows down in chilly conditions, and most strains form winter resting buds called turions perhaps 0.2-0.3 inch (5-8 millimeters) long. Turions can float near the water surface until spring, but usually they sink to the mucky pond bottom and avoid being locked in ice.

Special Topics for Aldrovanda

 

Red plants 

 

            A number of different types of Aldrovonda exist in cultivation.

Two "red" strains of Australian Aldrovondo are quite attractive and very popular among growers, and a new popu lation of red Aldrovando was recently discovered by Robert Gibson in southwest Western Australia, bringing the number of known historical Austalian Aldrovando  sites to fourteen. The foliage of the red strains is strongly pigmented red or purple if the plants are grown in adequate light. They can be grown year round without any dormancy, but turions are formed if the temperatures drop below 64 degrees F (18 degrees C).

 

Aldrovanda

 |     Attracting and capturing prey

 

|    Cultivation

Image By   http://www.bestcarnivorousplants.com/

                http://www.sarracenia.com/

             

Aldrovanda    |  Brocchinia   |      Byblis    |       Catopsis   |       Cephalotus   |   Darlingtonia  |    Dionaea  |   Drosera  |    Drosophyllum  |   Genlisea  |   Heliamphora  | Ibicella  |  Nepenthes  Paepalanthus  | Pinguicula  |  Proboscidea  Roridula  | Sarracenia  Triphyophyllum  | Utricularia 

       


More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants