SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 192 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5810 คน
5810 คน
1073162 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

 
Family: Nepenthaceae

Genus: Nepenthes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes)

       

               หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) เป็นพืชกินแมลงประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจ ในการเพาะเลี้ยงอันดับต้น ๆ เนื่องจากเราสามารถพบเห็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงได้ไม่ยาก นัก ประกอบกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีสายพันธุ์ (Species) อยู่ประมาณ 90 กว่าชนิด ทั่วโลก ตามเขตโซนร้อนทั่วไป โดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวพบถึง 30 กว่าชนิด

                 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

  1. Lowland คือ กลุ่มที่กำเนิดในระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงมา หรือมีอุณหภูมิตอนกลางวัน ตั้งแต่ 80-95  F หรือ 27-35  C และกลางคืน ตั้งแต่ 70-80  F หรือ 21-27ํ C
  2. Highland คือ กลุ่มที่กำเนิดในระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป หรือมีอุณหภูมิตอนกลางวัน ตั้งแต่ 70-85  F หรือ 21-29  C และกลางคืน ตั้งแต่ 50-65  F หรือ 12-18  C

          

             หม้อ(Pitcher) ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง คือ เครื่องมือหรือกับดักที่ใช้หลอกล่อ เหยื่อที่เป็นสัตว์ หรือแมลง สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ให้เดินเข้าหากับดัก โดยอาศัยกลิ่นเลียนแบบของเหยื่อ ที่อาจเป็น น้ำหวาน กลิ่นแมลงตัวเมีย หรือสีสันที่สะดุดตาบวกกับกลิ่นที่เหย้ายวนเร้าใจ ที่จะเป็น เครื่องดึงดูดเหล่าสัตว์หรือแมลงทั้งเหล่ามาสู่กับดักมรณะนี้

                 ด้านในและใต้ส่วนที่งุ้มโค้งของปากหม้อ (peristome หรือ lip) เป็นส่วนที่สร้างน้ำหวาน เมื่อเหยื่อหลงเข้ามาตอมน้ำหวานบริเวณปากหม้อที่ถูกเคลือบด้วยสารที่มีลักษณะมันลื่น ประกอบกับผิวเป็นคลื่นตามแนวลงภายในหม้อ เหยื่อจึงมีโอกาสลื่นพลัดตกลงไป ในหม้อ ได้อย่างง่ายดาย และภายในหม้อจะมีน้ำย่อยอยู่

 

                เมื่อมองดูต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเผินๆ ก็เหมือนกับต้นไม้จำพวกเถาเลื้อย ทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อหันมาดูที่บริเวณปลายใบ โอ้!! พระเจ้าจอร์ช มันเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ อะไรอย่างนี้ เพราะมันมีหม้อครับ หม้อกลม ๆ ที่ด้านบนมีฝาปิด ซึ่งหลาย ๆ คนมองว่าหม้อ เหล่านี้มันคือลูกของไม้ต้นนั้น ๆ เมื่อมารู้ว่า มันคือ หม้อ (Pitcher) ที่เป็นเครื่องมือหรือกับดักที่ใช้ล่อเหยื่อ แล้วก็สงสัยอีกว่ามันจะจับเหยื่อหรือแมลงกัน ยังไง หลาย ๆ คนต่างลงความเห็นว่า เมื่อแมลงหลงเข้าไปในหม้อนั้นแล้ว ฝาหม้อ ที่อยู่ด้านบนจะงับปิดลงมา เพื่อขังเหยื่อหรือ แมลงนั้นไว้ภายในหม้อ เพื่อกินเหยื่อหรือแมลงเหล่านั้นต่อไป

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถึงเหยื่อหรือแมลงจะ ตกลงไปภายในหม้อสักเท่าไร ฝาหม้อ(lid) นั้นก็จะ ไม่หุบปิดลงมาแต่อย่างใด และที่เราเห็นเป็น หม้อลูกใหญ่นั้น ก็ไม่ใช่ลูกหรือผลแต่อย่างใด มันคือแผ่นใบแท้ที่แปลงสภาพห่อตัวเป็นรูปหม้อ ส่วนปลายใบก็กลายเป็นฝาปิด กันน้ำฝนไม่ให้ ตกลงในหม้อมากเกินไปจนปริมาณน้ำย่อยที่ ผลิตได้เจือจางลง หรือมาหจนกระทั่งน้ำเต็ม หม้อไม่สามารถกักเหยื่อหรือแมลงไว้ได้

    หม้อของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมี 2 ลักษณะคือ

       1.หม้อล่าง (Lower Pitcher) หรือเขียนย่อๆ ว่า L/P

       2.หม้อบน (Upper Pictcher) หรือเขียนย่อๆ ว่า U/P

         หม้อข้าวหม้อแกงลิงจะผลิตหม้อแรก ๆ เป็นหม้อล่าง(Lower Pitcher) ซึ่งมักจะมีสีสันสดใส เพื่อ ทำหน้าที่ล่อเหยื่อหรือแมลงให้มาติดกับ เมื่อต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากเป็นประเภทไม้เถาเลื้อย จึงจำเป็นต้องมีที่ยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นให้ตั้ง ตรงขึ้นไปกับต้นไม้อื่น ๆ หรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ให้สามารถส่งยอดขึ้นไปรับ แสงแดดได้มากขึ้น มันจึงพัฒนาก้านใบเป็นให้ม้วนเป็นวงเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง และรูปทรงของหม้อจะเปลี่ยนไป เพราะลดบทบาท ในการหาอาหารลง โดยปีก (Wing) จะหดสั้นหรือหายไป เพื่อไม่ขัดกับการยึดเกาะของก้านใบ สีสันของหม้อ ก็จะลดหายลงไป ก้นหม้อจะเรียวเล็กลงด้วย เพราะไม่ต้องใช้เป็นเครื่องล่อเหยื่อหรือแมลง และทำหน้าที่ย่อยอาหารอีกต่อไป เราเรียกหม้อแบบนี้ว่า หม้อบน(Upper Pictcher)

 

   ลํกษณะของหม้อล่าง (Lower Pitcher)

1. มีสีสันจัดสดใส

2. ก้านใบ /สายดิ่ง หรือสายหม้อ (Tendril) อยู่ฝั่งเดียว กับปีก (Wing)

3. ปีก (Wing) มีลักษณะกว้างใหญ่

 

     ลํกษณะของหม้อบน (Upper Pitcher)

1. มีสีสันซีดจาง หรือน้อยลง

2. ก้านใบ /สายดิ่ง หรือสายหม้อ (Tendril) อยู่คนละฝั่ง กับปีก (Wing)

3. ปีก (Wing) มีลักษณะลดสั้นลง หรือหายไป

แล้วภายในหม้อเป็นอย่างไร>>>

  Go  to  Top

               

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง(Nepenthes) รู้จักกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง(Nepenthes) มาดูภายในหม้อข้าวหม้อแกงลิง(In Pitcher of Nepenthes) ปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง(How to Grow of Nepenthes)

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์แท้ (Nepenthes Species)

การขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง การปักชำ(Cutting) การเพาะเมล็ด(Seeding)  การผสมเกสร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(Tissue Culture) การการปลูกหม้อแบบล้างราก ข้อผิดผลาดจากการเลี้ยงหม้อ

       


More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants