Siam Exotica Plants
                                                 
                 

Orchid of Thailand

Genus: Adenoncos

Home<< Site Map << How to Orchid << Genus << Adenoncos
              

 

Adenoncos

    สกุล แอดีนอนคอส หรือ อะเดนอนคอส ตั้งชื่อเมื่อปี ค.ศ.1825 โดย Carl Ludwig von Blume ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก 2 คำ คือ คำว่า aden แปลว่า ต่อม แลพคำว่า onkos แปลว่า รวม หมายถึง ต่อมขนาดใหญ่ที่อยู่กลางกลีบปาก  มักเรียกสกุลนี้ว่า "เอื้องหอมใต้"

ลักษณะโดยทั่วไป

    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดจิ๋วจนถึงขนาดเล็ก เจริญเติบโตทางปลายยอด ลำต้นรูปทรงกระบอกและแข็ง ใบมีขนาดเล็กเรียงสลับ ใบอ่อนพับตามแนวยาว ใบมีอายุหลายฤดูก่อนหลุดร่วงที่ข้อต่อ ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ข้อข้างลำต้น ช่อสั้นกว่าใบ ดอกขนาดเล็กสีเขียว สีเขียวอมเหลือง จนถึงสีเขียวอมส้ม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกอิสระ กลีบปากมีต่อมนูนขนาดใหญ่และเด่นชัด

    เส้าเกสรค่อนข้างสั้น  ไม่มีเดือยดอก กรุมเรณูมี 4 กลุ่ม มีก้านและแป้นก้านกลุ่มเรณู

   การกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประมาณ 15 ชนิด  ในประเทศไทยพบ 4 ชนิด กระจายพันธุ์ทางภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก และภาคใต้

 

  

 

Aerides  sumatrana  J.J.Sm.
 ชื่อพ้อง  : 
 ชื่อไทย  :  เอื้องหอมสุมาตรา
    พบครั้งแรกบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ.1909 และตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า "A. summstrana" โดยตั้งชื่อตามถิ่นที่พบเป็นครั้งแรก

 ลักษณะ  : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นขนาดเล็กตั้งขึ้นหรือทอดเอียง ใบรูปแถบมีหลายใบ ขนาด 0.5 x 2-3 ซม. แผ่นใบหนา ปลายแหลม ช่อดอกสั้น แต่ละช่อมีดอกเล็กหลายดอก ทยอนบาน 2-3 ดอก ขนาดดอก 0.5 ซม. สีเขียว กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปรีแผ่กว้างจนเกือบกลม อวบหนา ปลายกลีบแหลมและโค้งลง กลางกลีบมีเนื้อเยื่อนูน

การกระจายพันธุ์  : ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ประเทศไทยพบที่ : นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง ยะลา นราธิวาส
ลักษณะถิ่นอาศัย  :  พบในป่าดิบชื้นทั้งในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด และที่ร่มรำไร ไม่นิยมปลูกเลี้ยงตามบ้านเรือน แต่มีปลูกเลี้ยงในกลุ่มผู้นิยมกล้วยไม้พันธุ์แท้  สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติได้บ่อย  แต่จำนวนเริ่มลดน้อยลง
ฤดูออกดอก  : ฤดูร้อน เดือน มี.ค. - เม.ย. ดอกไม่มีกลิ่นหอม ช่วงออกดอกจะไม่ผลัดใบ

 

  

       

 

Aerides major  Ridl.
 ชื่อพ้อง  : 
 ชื่อไทย  :  เอื้องหอมธรรมดา
   ในปี ค.ศ.1896 นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า "A. major" ชื่อระบถชนิดเป็นภาษาละติน แปลว่า ส่วนที่มีขนาดใหญ่

 ลักษณะ  : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นค่อนข้างยาวและห้อยลง ใบรูปแถบมีหลายใบ ขนาด 1x5-6 ซม. แผ่นใบหนาปลายแหลม ช่อดอกสั้นมากและมีหลายช่อ แต่ละช่อมีดอกขนาดเล็กจำนวนมาก ทยอนบาน 2-3ดอก ดอกขนาด 0.6 ซม. ดอกสีเขียว กลีบดอกทุกกลีบอวบหนา กลีบเลี้ยงรูปไข่ปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปแถบปลายกลีบแหลม กลีบปากอวบหนา รูปไข่กลับปลายเรียวแหลม งุ้มงอเป็นอุ้งตื้นๆ ปลายกลีบด้านล่างเป็นติ่งเล็กๆ ปรากฎเด่นชัด กลางกลีบมีเนื้อเยื่อนูนสีขาว

การกระจายพันธุ์  : ไทย มาเลเซีย
ประเทศไทยพบที่ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา
ลักษณะถิ่นอาศัย  :  พบในป่าดิบชื้น ทั้งในที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดและที่ร่มรำไร  ไม่นิยมปลูกเลี้ยงตามบ้านเรือน แต่มีปลูกเลี้ยงในกลุ่มผู้นิยมกล้วยไม้พันธุ์แท้  สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติได้บ่อย  แต่จำนวนเริ่มลดน้อยลง
ฤดูออกดอก  : ฤดูร้อน เดือน มี.ค. - เม.ย. ดอกไม่มีกลิ่นหอม ช่วงออกดอกจะไม่ผลัดใบ

Aerides  vesiculosa Carr.
 ชื่อพ้อง  : 
 ชื่อไทย  :  เอื้องหอมแคระ
    พบครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ.1928 และตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า "A. vesiculosa"  มาจากภาษาละตินว่า vasicula แปลว่า เล็กและกว้าง

ลักษณะ  : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นขนาดเล็กตั้งตรง ใบรูปแถบอวบและหนามาก ขนาด 1 x 0.2 - 0.3 ซม. มีหลายใบปลายแหลม ช่อดอกสั้นมากมีหลายช่อ แต่ละช่อมีดอกขนาดเล็กจิ๋วหลายดอก ทยอนบาน 1-2 ดอก ดอกขนาด 0.2 ซม. สีเขียวอมเหลือง กลีบเลี้ยงรูปรี ปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปแถบ ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปรีกว้างและเป็นอุ้มตื้นๆ ปลายกลีบเป็นติ่งเล็กๆ กลางกลีบมีเนื้อเยื่อนูนสีเหลืองปรากฎเด่นชัด

การกระจายพันธุ์  :  ไทย เวียดนาม มาเลเซีย
ประเทศไทยพบที่ : ตราด ราชบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ลักษณะถิ่นอาศัย  : พบในป่าดิบเขาในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด ที่ความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ไม่นิยมปลูกเลี้ยงตามบ้านเรือน แต่มีปลูกเลี้ยงในกลุ่มผู้นิยมกล้วยไม้พันธุ์แท้  สามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติได้น้อยมาก และจำนวนลดน้อยลง
ฤดูออกดอก  :  ฤดูฝน เดือน ก.ย. - ต.ค. ดอกไม่มีกลิ่นหอม ช่วงออกดอกจะไม่ผลัดใบ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือกล้วยไม้เมืองไทย

 

 

 

Abdominea |Acanthephippium| Acampe | Acriopsis | Aerides | Adenoncos | AgrostrophyllumAroectochilus | Anoectochilus | Aphyllorchis | Appendicula | Arachnis
Arundina | Ascocentrum | Biermannia | Bulbophyllum | Brachycorythis | Calanthe | Cephalanthera | Cheirostylis | Chiloschista | Chrysoglossum
Cleisostoma | Coelogyne | Corymborkis | Cryptostylis | Cymbidium | Cyrtosia  | Dendrobium | Dienia| Doritis | Drymoda| Epipogium |Epigeneium
Eria |
Eriodes | Eulophia | Flickingeria | Galeola | Gastrochilus | Gastrodia | Geodorum | Goodyera | Grammatophyllum | Grosourdya | Habenaria
Herminium | Herpysma| Hetaeria | Holcoglossum | Hygrochilus | Ione | kingidium | Lecanorchis | Liparis | Ludisia | Luisia | Malaxis | Macropodanthus 
Micropera | Macropodanthus | Micropera | Microsaccus | Monomeria | Neogyna | Nervilia | Neuwiedia | Oberonia | Odontochilus | Ornithochilus 
Otochilus | Oxystophyllum| Pachystoma | Panisea | Panisia | Paphiopedilum | Papilionanathe | Pecteilis | Pennilabium | Peristylus | Phalaenopsis
Phaius | Pholidota | Pleione| Podochilus | Polystachya | Porpax | Renanthera | Rhomboda | Rhynchogyna | Rhynchostylis | Rhytionanthos
  
Robiquetia | Saccolobiopsis | Sarcoglyphis | Schoenorchis | Seidenfadenia | Smitinandia | Spathoglottis | Staurochilus | Sunipia | Taeniophyllum
  
Tainia | Thelasis | Thrixspermum | Thunia | Trias | Trichoglottis | Trichotosia | Uncifera | Vanda | Vandopsis |
Vanilla | Vrydagzynea | Zeuxine 

         

Side Menu


Shopping

Name : Bonsai Tree on the rock [Type 9]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 165.00
Special price : 85.00

Name : Copper Wire Bonsai on the Rock [Type 13]
Details : Wire: Copper wire; Granite Stone
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Plaster color.
Normal price : 85.00
Special price : 60.00

Name : Landscape Style [Type 12]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 9" x 9"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 250.00
Special price : 195.00

Name : Maple on the rocks [Type 2]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Mini Orange tree [Type 18]
Details : Bonsai wire; fruit and leaves made of plastic;
Ready to ship;
Size: 3.5" x 3"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 35.00
Special price : 20.00

Name : Pink flowers Tree [Type 1]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Platycerium Dawboy [PDAW02]
Details : This is Platycerium New Hybrid name "Dawboy" between P.madagascar x P.alcicorne 'Vassei'  size 6" pot
Normal price : 28.00
Special price : 25.00

Name : Purple - Pink Flower Tree [Type 3]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8.5" x 8"
Base: ceramic pot.
Normal price : 195.00
Special price : 98.00

Name : Tree on the rock #1 [Type 6]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 5"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 169.00
Special price : 75.00

Side Page

 สถิติวันนี้ 243 คน
 สถิติเมื่อวาน 486 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
9804 คน
110495 คน
791214 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

 

 

 

Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants