Siam Exotica Plants
                                                                                      

การขยายพันธุ์พืชสกุลลิ้นมังกร  (SANSEVIERIAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พืชสกุลลิ้นมังกรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี ยกเว้น ลิ้นมังกรประเภทที่มีลักษณะด่าง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพง สามารถขยายพันธุ์ได้เฉพาะวิธีการแยกหน่อเพียงวิธีเดียวเท่านั้น   หากใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นลักษณะด่างที่เคยมีจะหายไป กลับเป็นลักษณะเขียวแทน ฉะนั้นจึงจะหวังผลได้ยากมาก

           

      วิธีการขยายพันธุ์

      1. การเพาะเมล็ด     การเพาะควรใช้ภาชนะปากกว้างแบน เช่น ถาด ตะกร้าพลาสติก หรือถาดหลุม แบบ 100 หลุม การเพาะรวมนั้นใช้ระยะเมล็ด 2 x 2 ซม. ส่วนถาดหลุมควรเพาะเมล็ดเดี่ยว แล้วตั้งไว้ในที่ร่มรำไร จึงจะสามารถงอกได้ดี รอจนมีใบ 4 - 5 ใบ จึงค่อยถอนแยกออกไปปลูกเดี่ยวๆ ต่อไป

      2. การปักชำใบ   เป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ใบเต็มใบ หรือตัดใบออกเป็นส่วนๆ ผึ่งไว้ประมาณ 4 - 7 วัน จากนั้นนำใบปักชำลงในตะกร้าหรือกระบะที่บรรจุวัสดุเพาะชำ เช่น ขุยมะพร้าว ทรายหยาบ ขี้เถ้าแกลบ หรือเอาทุกอย่างมาผสมกัน
      3. การตัดยอดชำ เราสามารถตัดยอดชำได้เฉพาะชนิดที่มีลำต้นสูงขึ้นมาเหนือพื้นดิน และมีข้อปล้องยืดตัวเห็นได้ชัด โดยการตัดยอดออกมาแล้วทาด้วยปูนแดง ผึ่งไว้ 4 - 7 วัน ก็สามารถนำลงปลูกได้ตามปกติ ส่วนตอที่เหลือกก็สามารถแตกหน่อออกมาใหม่อีกได้
      4. การแบ่งแยก เมื่อลิ้นมังกรมีหน่อเกิดขึ้นมาจนใบแผ่หรือยืดตัวเต็นที่แล้วเราสามารถตัดแยกเอาออกปลูกหรือจำหน่ายได้ ส่วนต้นแม่ที่ถูกแยกหน่อออกไปแล้ว จะนำไปปลูกเพื่อผลิตหน่อรุ่นใหม่ต่อไป การตัดแยกควรตัดให้มีเหง้าติดไปด้วย และควรแต่งแผลด้วยมีดคมๆ ทาปูนแดงผึ่งไว้ในร่ม 7-15 วัน จึงนำลงปลูกในกระถางชำ

      5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ผลดีมาก แต่ลิ้นมังกรประเภทใบด่างจะไม่ได้ผลเนื่องจากจะได้ต้นสีเขียวปกติกับต้นเผือก มีโอกาสพบต้นด่างที่ลักษณะดียากมาก 

       

Sansevierias Plants
Sansevierias Plants
Sansevierias Plants
Sansevierias Plants

1.เรามารู้จักพืชสกุลลิ้นมังกรกันเถอะ
2. พืชสกุลลิ้นมังกรกับความมหัศจรรย์ในตัวเอง
3. การปลูกและดูแลรักษา
4. การขยายพันธุ์
 

      ขอขอบคุณ
     คุณปราโมทย์    โรจน์เรืองแสง     และคุณสุกิจ    มูลอุดม   สำหรับข้อมูลจากหนังสือ Sansevierias Collection in Thailand
     คุณบรรณลือ    ลดหวั่น    เอื้อเฟื้อ ภาพประกอบ

 

         

 

   

 

                

Side Menu


Shopping

Name : Bonsai Tree on the rock [Type 9]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 165.00
Special price : 85.00

Name : Copper Wire Bonsai on the Rock [Type 13]
Details : Wire: Copper wire; Granite Stone
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Plaster color.
Normal price : 85.00
Special price : 60.00

Name : Landscape Style [Type 12]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 9" x 9"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 250.00
Special price : 195.00

Name : Maple on the rocks [Type 2]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Mini Orange tree [Type 18]
Details : Bonsai wire; fruit and leaves made of plastic;
Ready to ship;
Size: 3.5" x 3"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 35.00
Special price : 20.00

Name : Pink flowers Tree [Type 1]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Platycerium Dawboy [PDAW02]
Details : This is Platycerium New Hybrid name "Dawboy" between P.madagascar x P.alcicorne 'Vassei'  size 6" pot
Normal price : 28.00
Special price : 25.00

Name : Purple - Pink Flower Tree [Type 3]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8.5" x 8"
Base: ceramic pot.
Normal price : 195.00
Special price : 98.00

Name : Tree on the rock #1 [Type 6]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 5"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 169.00
Special price : 75.00

Side Page

 สถิติวันนี้ 199 คน
 สถิติเมื่อวาน 877 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6874 คน
97188 คน
777907 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants