SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 124 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
824 คน
98347 คน
1060924 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 
        

พืชที่กินสัตว์หรือแมลงในปัจจุบัน เท่าที่ได้รับการยอมรับแล้วมีสกุล(Genus) ดังนี้

Aldrovanda     (มีเพียง 1 ชนิด)
Brocchinia      (มี 2 ชนิด)
Byblis            (มี 6 ชนิด)
Catopsis        (มีเพียง 1 ชนิด)
Cephalotus (กระเป๋าจิงโจ้)  (มีเพียง 1 ชนิด)
Darlingtonia (ลิลลี่งูเห่า)    (มีเพียง 1 ชนิด)
Dionaea (กาบหอยแครง)   (มีเพียง 1 ชนิด)
Drosera (หยาดน้ำค้าง)  (มี 150 ชนิด)
Drosophyllum  (มีเพียง 1 ชนิด)

Genlisea         (มี 22 ชนิด)
Heliamphora    (มี 9 ชนิด)

Ibicella          (มีเพียง 1 ชนิด)

Nepenthes (หม้อข้างหม้อแกงลิง)   (มีประมาณ 92 ชนิด)
Paepalanthus (มีเพียง 1 ชนิด)

Pinguicula       (มี 83 ชนิด)

Proboscidea     (มี 2 ชนิด)
Roridula          (มี 2 ชนิด)
Sarracenia      (มี 8 ชนิด)

Triphyophyllum  (มี 1 ชนิด)

Utricularia      (มีประมาณ 218 ชนิด)สภาพแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสำหรับการเลี้ยงพืชกินแมลง

เมื่อสัตว์หรือแมลงเหล่านี้ตกเข้าสู่กับดัก ก็ยากนักที่จะรอดออกไปได้ง่าย มันจึงเป็นกับดัก แห่งความตายที่น่าสะพึงกลัว สัตว์หรือแมลงในกับดักจะถูกดูดซึมสารอาหาร ภายในตัวจนหมด ทิ้งไว้แต่เปลือกหรือซากไว้ให้เห็นดูน่าสยดสยอง

                

       ในโลกของเรานี้สิ่งมีชีวิตที่เกิดประกอบด้วยสัตว์ และพืช ที่มีวงศ์ (Family) สกุล(Genus) และชนิดพันธุ์ (Species) แตกต่างกันอยู่มากมาย ต่างก็มีการดำรงชีวิตไปตามวิวัฒนาการของตนเอง เช่น สัตว์จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับวงศ์ สกุล และสายพันธุ์ของตนเอง อาหารที่ใช้ดำรงชีวิตมีทั้งกินสัตว์ด้วยกันและกินพืชเป็นอาหาร ส่วนพืชก็จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการดำรงชีวิตของตนเองเช่นเดียวกับสัตว์ แต่ต่างกันที่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายที่อยู่ได้ด้วย ตนเองเหมือนกับสัตว์ เมื่อพืชเจริญงอกงามอยู่ ณ ที่ใดก็จำต้องปรับสภาพของตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนอาหารนั้นพืชส่วนใหญ่จะทำการสังเคราะห์อาหารขึ้นมาเอง โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวที่อาศัยนั้น เช่น แสงแดด น้ำ อากาศ ความชื้น รวมทั้งแหล่งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากระบบรากที่ดูดซับมาจากดินหรือเครื่องปลูก นำไปสู่ขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบ จนได้เป็นแป้งและน้ำตาล แล้วลำเลียงนำไปเลี้ยงเซลต่าง ๆ ของลำต้น หากแหล่งที่เกิดอยู่นั้นมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ พืชนั้นก็จะสามารถงอกงามได้ดีแข็งแรงอย่างรวดเร็ว หากมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์พืชนั้นจะแคระแกรนไม่แข็งแรงเติบโตช้า หรือตายไปในที่สุด

 

 

แต่ยังมีพืชอีกประเภทหนึ่งที่มีการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงเหมือนพืชทั่วไป แต่เนื่องจากโชคร้ายหรือไรไม่ทราบ บรรพบุรุษไปถือกำเนิคในถิ่นที่ไม่มีแหล่งแร่ธาตุที่ อุดมสมบูรณ์ เหมือนพืชอื่น ๆ หรือบรรพบุรุษมีการพัฒนาระบบรากที่แย่จนไม่สามารถ ดึงดูดแร่ธาตุสำคัญ อย่างธาตุไนโตรเจนได้ดีพอ พืชเหล่านี้จึงมีวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่าง ไปจากพืชอื่น ๆ เนื่องจากระบบรากไม่สามารถดึงดูดแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้ พืชเหล่านี้จึงได้มีวิวัฒนาการอวัยวะอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหาแหล่งแร่ธาตุทดแทน ซึ่งแหล่งธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีก็คือสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ ที่ถูกหลอกล่อด้วยสิ่ง เร้าใจต่าง ๆ ที่พืชเหล่านี้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานหอม ๆ ที่เป็นของโปรดของพวกมด และแมลงอื่น ๆ จำนวนมาก หรือเป็นสีสันที่สะดุดตาบวกกับกลิ่นที่เหย้ายวนเร้าใจ ที่จะเป็นเครื่องดึงดูดเหล่าสัตว์หรือแมลงทั้งเหล่ามาสู่กับดักมรณะนี้ ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง เคลื่อนที่ออกล่าเหยื่อ มันทำได้แต่เพียงรอคอยเหยื่อให้เข้ามาติดกับเท่านั้น

                        

Aldrovanda    |  Brocchinia   |      Byblis    |       Catopsis   |       Cephalotus   |   Darlingtonia  |    Dionaea  |   Drosera  |    Drosophyllum  |   Genlisea  |   Heliamphora  | Ibicella  |  Nepenthes  Paepalanthus  | Pinguicula  |  Proboscidea  Roridula  | Sarracenia  Triphyophyllum  | Utricularia 

                  

     

 
 

More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants