Siam Exotica Plants
                                                              
        

พืชที่กินสัตว์หรือแมลงในปัจจุบัน เท่าที่ได้รับการยอมรับแล้วมีสกุล(Genus) ดังนี้

Aldrovanda     (มีเพียง 1 ชนิด)
Brocchinia      (มี 2 ชนิด)
Byblis            (มี 6 ชนิด)
Catopsis        (มีเพียง 1 ชนิด)
Cephalotus (กระเป๋าจิงโจ้)  (มีเพียง 1 ชนิด)
Darlingtonia (ลิลลี่งูเห่า)    (มีเพียง 1 ชนิด)
Dionaea (กาบหอยแครง)   (มีเพียง 1 ชนิด)
Drosera (หยาดน้ำค้าง)  (มี 150 ชนิด)
Drosophyllum  (มีเพียง 1 ชนิด)

Genlisea         (มี 22 ชนิด)
Heliamphora    (มี 9 ชนิด)

Ibicella          (มีเพียง 1 ชนิด)

Nepenthes (หม้อข้างหม้อแกงลิง)   (มีประมาณ 92 ชนิด)
Paepalanthus (มีเพียง 1 ชนิด)

Pinguicula       (มี 83 ชนิด)

Proboscidea     (มี 2 ชนิด)
Roridula          (มี 2 ชนิด)
Sarracenia      (มี 8 ชนิด)

Triphyophyllum  (มี 1 ชนิด)

Utricularia      (มีประมาณ 218 ชนิด)สภาพแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสำหรับการเลี้ยงพืชกินแมลง

เมื่อสัตว์หรือแมลงเหล่านี้ตกเข้าสู่กับดัก ก็ยากนักที่จะรอดออกไปได้ง่าย มันจึงเป็นกับดัก แห่งความตายที่น่าสะพึงกลัว สัตว์หรือแมลงในกับดักจะถูกดูดซึมสารอาหาร ภายในตัวจนหมด ทิ้งไว้แต่เปลือกหรือซากไว้ให้เห็นดูน่าสยดสยอง

                

       ในโลกของเรานี้สิ่งมีชีวิตที่เกิดประกอบด้วยสัตว์ และพืช ที่มีวงศ์ (Family) สกุล(Genus) และชนิดพันธุ์ (Species) แตกต่างกันอยู่มากมาย ต่างก็มีการดำรงชีวิตไปตามวิวัฒนาการของตนเอง เช่น สัตว์จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับวงศ์ สกุล และสายพันธุ์ของตนเอง อาหารที่ใช้ดำรงชีวิตมีทั้งกินสัตว์ด้วยกันและกินพืชเป็นอาหาร ส่วนพืชก็จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการดำรงชีวิตของตนเองเช่นเดียวกับสัตว์ แต่ต่างกันที่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายที่อยู่ได้ด้วย ตนเองเหมือนกับสัตว์ เมื่อพืชเจริญงอกงามอยู่ ณ ที่ใดก็จำต้องปรับสภาพของตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนอาหารนั้นพืชส่วนใหญ่จะทำการสังเคราะห์อาหารขึ้นมาเอง โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวที่อาศัยนั้น เช่น แสงแดด น้ำ อากาศ ความชื้น รวมทั้งแหล่งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากระบบรากที่ดูดซับมาจากดินหรือเครื่องปลูก นำไปสู่ขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบ จนได้เป็นแป้งและน้ำตาล แล้วลำเลียงนำไปเลี้ยงเซลต่าง ๆ ของลำต้น หากแหล่งที่เกิดอยู่นั้นมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ พืชนั้นก็จะสามารถงอกงามได้ดีแข็งแรงอย่างรวดเร็ว หากมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์พืชนั้นจะแคระแกรนไม่แข็งแรงเติบโตช้า หรือตายไปในที่สุด

 

 

แต่ยังมีพืชอีกประเภทหนึ่งที่มีการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงเหมือนพืชทั่วไป แต่เนื่องจากโชคร้ายหรือไรไม่ทราบ บรรพบุรุษไปถือกำเนิคในถิ่นที่ไม่มีแหล่งแร่ธาตุที่ อุดมสมบูรณ์ เหมือนพืชอื่น ๆ หรือบรรพบุรุษมีการพัฒนาระบบรากที่แย่จนไม่สามารถ ดึงดูดแร่ธาตุสำคัญ อย่างธาตุไนโตรเจนได้ดีพอ พืชเหล่านี้จึงมีวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่าง ไปจากพืชอื่น ๆ เนื่องจากระบบรากไม่สามารถดึงดูดแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้ พืชเหล่านี้จึงได้มีวิวัฒนาการอวัยวะอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหาแหล่งแร่ธาตุทดแทน ซึ่งแหล่งธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีก็คือสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ ที่ถูกหลอกล่อด้วยสิ่ง เร้าใจต่าง ๆ ที่พืชเหล่านี้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานหอม ๆ ที่เป็นของโปรดของพวกมด และแมลงอื่น ๆ จำนวนมาก หรือเป็นสีสันที่สะดุดตาบวกกับกลิ่นที่เหย้ายวนเร้าใจ ที่จะเป็นเครื่องดึงดูดเหล่าสัตว์หรือแมลงทั้งเหล่ามาสู่กับดักมรณะนี้ ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง เคลื่อนที่ออกล่าเหยื่อ มันทำได้แต่เพียงรอคอยเหยื่อให้เข้ามาติดกับเท่านั้น

                        

Aldrovanda    |  Brocchinia   |      Byblis    |       Catopsis   |       Cephalotus   |   Darlingtonia  |    Dionaea  |   Drosera  |    Drosophyllum  |   Genlisea  |   Heliamphora  | Ibicella  |  Nepenthes  Paepalanthus  | Pinguicula  |  Proboscidea  Roridula  | Sarracenia  Triphyophyllum  | Utricularia 

                  

     

 
 


              

Side Menu


Shopping

Name : Bonsai Tree on the rock [Type 9]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 165.00
Special price : 85.00

Name : Copper Wire Bonsai on the Rock [Type 13]
Details : Wire: Copper wire; Granite Stone
Ready to ship;
Size: 8" x 7"
Base: Plaster color.
Normal price : 85.00
Special price : 60.00

Name : Landscape Style [Type 12]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 9" x 9"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 250.00
Special price : 195.00

Name : Maple on the rocks [Type 2]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Mini Orange tree [Type 18]
Details : Bonsai wire; fruit and leaves made of plastic;
Ready to ship;
Size: 3.5" x 3"
Base: Ceramic Pot.
Normal price : 35.00
Special price : 20.00

Name : Pink flowers Tree [Type 1]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 10" x 9"
Base: ceramic pot.
Normal price : 110.00
Special price : 65.00

Name : Platycerium Dawboy [PDAW02]
Details : This is Platycerium New Hybrid name "Dawboy" between P.madagascar x P.alcicorne 'Vassei'  size 6" pot
Normal price : 28.00
Special price : 25.00

Name : Purple - Pink Flower Tree [Type 3]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8.5" x 8"
Base: ceramic pot.
Normal price : 195.00
Special price : 98.00

Name : Tree on the rock #1 [Type 6]
Details : Bonsai wire; Flowers and leaves made of plastic ;
Ready to ship;
Size: 8" x 5"
Base: Ceramic pot.
Normal price : 169.00
Special price : 75.00

Side Page

 สถิติวันนี้ 179 คน
 สถิติเมื่อวาน 877 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6854 คน
97168 คน
777887 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants