SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 85 คน
 สถิติเมื่อวาน 124 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
857 คน
98380 คน
1060957 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

 

Platycerium elephantotis
      Its distribution is from coast to coast in central Africa 1500 meters (5000 feet) elevation. In Uganda it is reported from 1500 meters elevation in the mountains in large trees. In"East Africa Vegetation:' Lind and Morrison describe it as growing in the forest and also common in trees in wooded grasslands, a drier environment than P. stemmaria  although their distributions are similar.

Many who have difficulty with P. elephantotis. The species naturally occurs in very bright tropical locations, with high temperatures, and dry periods. It can wilt greatly and recover completely. If kept wet, and under low light, rot can soon destroy it. Cool temperatures can give it problems also. However, in a bright, warm place, and with protection from rots, it becomes gorgeous and pups freely. The moss need not be particularly loose.

P.elephantotis is rarely grown from spore, and doing so is difficult.

There are said to be four forms in cultivation, each with either a different length or width of fertile frond, or a different amount or color of hair.

If who combats rots which may start due to shipping damage, and keeps P. elephantotis in a warm, bright location, it becomes large and different, lives many years, and is not a difficult species of Platyceriun.

 

Platycerium elephantotis  (elephan-TOE-tis)

Common Name: AngolaStaghorn

 

The most striking feature of this species is its massive bright green group of shield fronds, which grows so large P. elephantotis is sometimes called the lettuce staghorn. Its fertile fronds are long, very wide, hang down, and have no notches or fingers along the bottom edge. Their large size has given it another common name, the elephant's ear fern.

Growth of P. elephantotis is very seasonal. Each spring the shields from the year before die. The new shields can grow more erectly if the tops of the dead ones are trimmed away. During the summer it forms a new shield frond mass, and later it grows fertile fronds

Platycerium elephantotis Map
P.elephantotis is found across equatorial Africa, except in the Congo basin.

  

Platycerium elephantotis
       P.elephantotis หรือ หูช้างแอฟริกา มีถิ่นกำเนิดแอฟริกาเขตร้อน ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย เป็นชายผ้าสีดาขนาดใหญ่ พักตัวในหน้าแล้ง

                 

ลักษณะใบกาบ (Sterlie Frond)

ใบกาบเป็นแผ่นชูตั้งขึ้น ช่วงล่างเนื้อใบ จะหนาเหมือนฟองน้ำห่อหุ้มระบบรากไว้ เพื่อรักษาความชื้นไว้ ช่วงบนใบบางชูตั้งขึ้นขอบใบเรียบ มีเส้นใบปูดนูนเห็นได้ชัดบนแผ่นใบ มีขนอ่อนสีขาวปกคลุมทั่วไป
Platycerium elephantotis
Platycerium elephantotis
ลักษณะใบกาบที่แตกใหม่
ลักษณะด้านหลังใบกาบ
Platycerium elephantotis

Platycerium elephantotis
Platycerium elephantotis  

ลักษณะใบชาย(Fertile Frond)

ใบชายแผ่กว้างปลายกลมมน ห้อยลง ไม่แตกเป็นแฉกเหมือน สายพันธุ์อื่น ๆ เส้นใบปูดนูนเห็น ได้ชัดเจน ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของ ชายผ้าสีดาหูช้างแอฟริกา มีขนสีขาวปกคลุมทั่วไป สปอร์เกิดเป็นแผ่นใต้บริเวณปลาย ใบชาย ตอนสปอร์ยังไม่แก่มีเยื่อ paraphyses ปิดคลุมไว้

Platycerium elephantotis


Platycerium elephantotis
Platycerium elephantotis
ลักษณะของที่มีปลายกลมมน เส้นใบเป็นรอยปูดนูนอย่างชัดเจน
 

ความยากง่ายในการเลี้ยง เป็นชนิดที่เลี้ยงพอใช้ได้ถึงเลี้ยงยาก และต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ปริมาณน้ำและความชื้นที่ต้องการ นับเป็นปัญหาในการเลี้ยงที่ไม่ค่อยรุ่งกับการได้รับน้ำที่มากเกินไป ฉะนั้นเครื่องปลูกควรระบายน้ำได้ดี มีเพียงความชุ่มชื้นที่ระบบราก ไม่แฉะตลอดเวลา ควรปล่อยให้เครื่องปลูกแห้งบ้าง
แสงสว่าง ต้องการปริมาณแสงแดดมาก
อุณหภูมิ ชอบอุณหภูมิปานกลาง ไม่ทนต่อสภาพอากาศเย็น มีการพักตัวในช่วงหน้าแล้ง

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะสปอร์ หรือแยกหน่อที่เกิดใหม่ จากปลายรากของต้น แม่ ซึ่งต้องการความชื้นที่เพียงพอด้วย

Spore patch of Platycerium elephantotis
pup of Platycerium elephantotis
Image by http://www.fernsiam.com/
ลักษณะการเกิดสปอร์ที่บริเวณปลายใบชาย
รูปลักษณะการเกิดหน่อใหม่ที่ปลายรากรอบต้นแม่

สายพันธุ์ย่อยและลูกผสม

P."Elemaria" = ลูกผสมระหว่าง P.elephantotis x P.stemmaria มีลักษณะเด่นที่ปลายใบชายแตกเป็นแฉกสองพูเหมือนกับP.stemmaria ไม่โค้งมนเหมือนP.elephantotis และผิวใบจะบางอ่อนนุนมากกว่า กลุ่มอับสปอร์จะอยู่บริเวณระหว่างปลายแฉกกลางแผ่นใบชาย ไม่ได้เกิดที่ปลายใบแฉก

Platycerium "Elemaria" Hybrids
mage by ?? (thank you)
Platycerium "Elemaria" Hybrids

Platycerium "Elemaria" Hybrids


Platycerium "Elemaria" Hybrids
Image by ?? (thank you)

Platycerium "Elemaria" Hybrids Platycerium "Elemaria" Hybrids

Platycerium "Elemaria" Hybrids

ไม้ลูกผสม  Platycerium holttumii x elephantotis
Platycerium elephentotis cv "Amarina"     Platycerium elephentotis cv "Amarina"

If you are interested in more information can be found at.  Placyterium elephantotis
or you want to buy 
Shopping online

                 

 P.alcicorne |  P.andinum | P.bifurcatum |  P.coronarium | P.ellisii | P.grande | P.hillii | P.holttumii | P.madagascariens 
P.quadridichotomum | P.ridley| P.stemmaria  | P.superbum | P.veitchii | P.wallichii | P.wandae | P.willinckii 

other Platycerium Ferns

- Species 1>> 2 

- Cultivars and Hybrids 1>>2>>3>>4 

- New Hybrids and Cultivars 1>>2>>3

       
 

 


More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants